Članstva

Od leta 1989 smo preko Onkološkega inštituta Ljubljana vključeni v EONS - European Oncology Nursing Society – Evropsko združenje onkoloških medicinskih sester, od leta 2001 pa smo samostojna članica tega združenja. V slovenski prostor prenašamo usmeritve EONSA.

Skupno z dejavnostjo zdravstvene nege in oskrbe Onkološkega inštituta Ljubljana smo pristopili k izvedbi programa TITAN (Training Initiative on Thrombocytopenia, Anaemia and Neutropenia), in programu TARGET (Target is an educational initiative that aims to give nurses a greater understanding of the science behind targeted therapies in general and specific understanding of the use and efficacy of these therapies). Sodelujemo v projektu EONS Breakthrough cancer pain. Vsako leto se eden ali dva člana izvršilnega odbora sekcije udeležita EONS Advisory Council meetinga. Novembra 2012 smo bili gostitelji tega srečanja v Ljubljani.

V želji po povezovanju in sodelovanju z EONS smo v Slovenijo 12.5.2011 povabili gospo Sultan Kav, takratno predsednico EONSa. Udeležila se je 8. kongresa zdravstvene in babiške nege Slovenije. V plenarnem delu predavanj je  predstavila delovanje, usmeritve in delo EONSa. Ogledala si je Onkološki inštitut Ljubljana in UKC Maribor.