Aktivnosti sekcije

Za strokovno zdravstveno nego in oskrbo onkoloških bolnikov na katerem koli področju zdravstvene dejavnosti potrebujemo medicinske sestre kontinuirana strokovna izobraževanja iz onkologije in onkološke zdravstvene nege. Člani izvršilnega in programskega odbora ugotavljamo potrebe, jih analiziramo in na podlagi tega pripravljamo strokovna izobraževanja. Doslej smo organizirali že 39 strokovnih seminarjev od tega je bila več kot polovica dvodnevnih in izdali skoraj toliko Zbornikov predavanj. Z izdajo zbornikov smo pričeli, ker ni bilo nikakršne literature s področja onkološke zdravstvene nege v slovenskem jeziku. Sprva so zborniki izhajali v skromni obliki, od leta 1998 pa so recenzirani in uvrščeni v CIP. Nekateri članki so objavljeni tudi v Obzorniku zdravstvene nege. Člani odborov sodelujemo s službo zdravstvene nege na Onkološkem inštitutu Ljubljana pri načrtovanju in izvajanju raziskovalnih projektov. Sodelovali smo pri oblikovanju zaključkov in predstavitvi rezultatov raziskovalne naloge Zaščita medicinske sestre pri varnem rokovanju s citostatiki, ki jo je izvedel Onkološki inštitut Ljubljana. 
V sklopu seminarjev organiziramo številne učne delavnice, kjer medicinske sestre pridobivajo praktična znanja in spretnosti in se spoznavajo z novimi materiali in pripomočki. Teme seminarjev izbiramo glede na aktualne potrebe pri nas in pri tem upoštevamo smernice razvoja onkološke zdravstvene nege v Evropi in svetu. Pričeli smo s predstavljanjem uvajanja sodobnih metod dela v onkološki zdravstveni negi v prakso. Predstavili smo standardne načrte zdravstvene nege za specifične probleme pri onkoloških bolnikih in s tem vplivali na strokovnost izvajanja postopkov iz onkološke zdravstvene nege na vseh nivojih obravnave bolnika z rakom.