Aktivnosti sekcije

Vsaj enkrat letno organiziramo strokovni seminar, ki je namenjen zaposlenim v oftalmološki zdravstveni negi in tistim, ki jih to zanima. Z organizacijo kakovostnih strokovnih seminarjev želimo informirati naše pripadnike in jih vzpodbuditi, da nova znanja prenašajo v prakso. Vsebina programov strokovnih seminarjev je narejena na podlagi analize vrnjenih anketnih vprašalnikov. Veseli smo vseh predlogov in pohval, pozorni smo na vsako kritiko.

3-4x letno organiziramo sestanke izvršilnega odbora strokovne sekcije, trenutno pripravljamo dva nacionalna protokola aktivnosti zdravstvene nege: dajanje očesnih kapljic in dajanje očesnih mazil.  V letu 2012 smo ob 30. letnici delovanja prvič izdali zbornik predavanj, ki je bil recenziran in lektorsko pregledan. Tako želimo tudi v prihodnje, je pa to povezano tudi s finančnim stanjem strokovne sekcije.