Zgodovina

10. oktobra 1997 je bila na pobudo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki se pri svojem delu srečujejo s kardiološkimi in angiološkimi bolniki ustanovljena Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji. Ustanovni občni zbor je potekal na Otočcu in prva predsenica sekcije v obdobju med letom 1997 in 2005 je bila Lidija Marinč. Že na samem začetku je uspešno povezovala medicinske sestre in zdravstvene tehnike zaposlene na področju kardiologije in angiologije v slovenskih bolnišnicah. Skupaj s kolegicami in kolegi je vsako leto uspešno organizirala dve strokovni srečanji, kjer so bile obravnavane teme s področja zdravstvene nege kardioloških in angioloških bolnikov, novih načinov zdravljenja kardioloških in angioloških bolnikov, etike in pediatrije. Že v tem obdobju je sekcija aktivno sodelovala z Združenjem kardiologov Slovenije pri pripravi prireditev ob mednarodnem dnevu srca in njihovih strokovnih srečanjih. Prav tako so se njene članice aktivno udeležile 1. kongresa medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov internističnih strok, ki je bil leta 2002.

28. oktobra 2005 je bilo strokovno srečanje sekcije ponovno organizirano na Otočcu, kjer je bila za predsednico sekcje v mandatnem obdobju 2005-2009 izvoljena  mag. Andreja Kvas. Za nalogo si je zadala predvsem strokovno rast, organizacijo aktualnih in zanimivih strokovnih srečanj, interdisciplinarno delovanje, povezovanje s kolegicami in kolegi iz tujine ter aktivno sodelovanje v raznih preventivnih akcijah za preprečevanje bolezni srca in žilja. Še posebej se je zavzemala za povezovanje kolegic in kolegov iz različnih slovenskih regij, ki delujejo na področju kardiologije. Mag. Andreja Kvas je dala pobudo, da so bili zborniki prispevkov izdani ob strokovnih srečanjih recenzirani in lektorirani ter na voljo na spletni strani sekcije in tako dosegljivi v pdf obliki vsem zaposlenim na področju zdravstvene nege. Predvsem pa je še dodatno nadgradila delo, ki ga je začrtala njena predhodnica Lidija Marinč s povezovanjem z drugimi sekcijami medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in številnimi drušvi. Sekcijo je povezala z izobraževalnimi ustanovami in jo želela pribljižati bolnikom in njegovim svojcem.

Ob koncu leta 2006 je bila Sekcija medicinskih sester v kardiologiji in angiologiji povabljena v delovno skupino, Nacionalnega združenja kardiovaskularnih medicinskih sester oz. v Svet za kardiovaskularno nego in pridružene profesije (CCNP – Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions of the European Society of Cardiology). V okviru sveta so ustanovili Delovno skupino v kateri prostovoljno sodeluje 12 članov, eno izmed mest zaseda tudi Slovenija z našo predstavnico Urško Hvala iz Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, Kliničnega oddelka za žilne bolezni.