Zgodovina

Hematologija se je tako kot druga področja medicine razvila postopoma v samostojno dejavnost. Hkrati z vedno bolj zahtevno diagnostiko in načini zdravljenja bolnikov se je razvijala tudi zdravstvena nega. Bolniki, ki potrebujejo ustrezno zdravstveno nego s področja hematologije so navzoči v vsaki bolnišnici in prihajajo v večino zdravstvenih domov po Sloveniji.

Izkušnje so pokazale, da ima področje zdravstvene nege bolnika z boleznimi krvi in krvotvornih organov, pa naj bo to otrok ali odrasel, toliko posebnosti, da zahteva usmerjeno in načrtovano izobraževanje in obveščanje zaposlenih. Ravno posebnosti v zdravstveni negi so bile razlog za pobudo iniciativnega odbora v sestavi: Dragica Avguštin, Marjanca Rožič, Irena Katja Škoda, Alenka Dobrovoljc, Zdenka Žalik, Tatjane Hribar in Marjane Božjak, za vlogo o ustanovitvi hematološke sekcije pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (ZZNS), že v juniju leta 1994. Posebnosti pri ustanavljanju našega združenja v sekcijo je, da smo se povezale po strokovnem področju – zdravstveni negi bolnika z boleznimi krvi in krvotvornih organov, ki vključuje zaposlene pri otrocih in odraslih.

Na 10. seji ZZNS, dne 23.3. 1995 pa je bil sprejet sklep o ustanovitvi 23. strokovne sekcije HEMATOLOŠKE SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV.
26. maja 1995 v Moravskih toplicah v prisotnosti udeležencev prvega dvodnevnega strokovnega srečanja sekcije, je bilo z volitvami v izvršilni odbor sekcije zaključeno delo iniciativnega odbora.

V času od našega prvega srečanja, maja 1995, smo članice ožjega odbora sekcije pripravile:
1.34. strokovnih srečanj z različnimi vsebinami in oblikami (predavanja, učne delavnice, okrogle mize);
2. strokovne oglede: Term Portorož, Kliničnega oddelka za hematologijo SPS Interna klinika, Klinični center, Splošna bolnišnica Izola-Interni oddelek;
3. 4 slovenske kongrese medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v hemato-onkologiji z mednarodno udeležbo

4. enodnevno funkcionalno izobraževanje v letu 1996: Zdravstvena nega bolnika z boleznimi krvi in krvotvornih organov – osrednji venski dovodi;
5. 190 ur teoretničnega in praktičnega programa izobraževanja iz področja zdravstvene nege v hematologiji, v letu 1996;
6. organizirale 1. slovenski kongres z mednarodno udeležbo vseh strokovnih sekcij, ki delujejo na področju internistike »Povezovanje naša prednost in priložnost«;

V hematološko sekcijo so vključene medicinske sestre in zdravstveni tehniki širom po Sloveniji, iz bolnišnic in zdravstvenih domov, kar je razvidno iz udeležbe na naših strokovnih srečanjih. Povezujemo se z drugimi strokami in sodelujemo z ostalimi strokovnimi sekcijami. Pri pripravi strokovnih srečanj pa sodelujejo tudi medicinske sestre Zavoda RS za transfuzijo krvi.

Vsa srečanja pripravljamo skupaj z hematološko in transfuziološko sekcijo zdravnikov ter hematološkim društvom laboratorijskih tehnikov saj je naše delo tudi ob bolniku skupno.
Za vsako srečanje pripravimo Zbornik predavanj. Ob 1. kongresu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hemato-onkologiji je bil Zbornik združen v skupni Zbornik z ostalimi tremi organizatorji kongresov.

Za enodnevno funkcionalno izobraževanje je izšel Priročnik: Osrednji venski dovodi.
V Obzorniku zdravstvene nege smo prispevale več člankov in notic. Ravno tako z obvestili sodelujemo v informativnem časopisu Utrip.
Opravljeno delo in bodoči razvoj hemato-onkološkega strokovnega področja je in bo plod povezave in skupnega truda vseh, ki sodelujejo na naših srečanjih s svojimi prispevki in tudi tistih, ki s svojo navzočnosti potrjujejo to, da naše delo s pripravo ni zaman. Povezuje nas ne samo stroka, temveč tudi po vseh letih skupnega dela tudi prijateljske vezi.