Organi sekcije

Predsednica: Marija Petrinec Primožič, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni  in alergijo Golnik, zdravstvena nega na področju endoskopije; e-mail: marija.petrinec@klinika-golnik.si

Podpredsednica: Marija Petrinec Primožič, marija.petrinec@klinika.golnik.si

Člani IO mandat 9.6.2019 - 9.6.2021:   

Bojana Baričič, SB Izola, bojana.baricic@sb-izola.si
Jasna Korak, SB Slovenj Gradec, jasna.korak@sb-sg.si
Milena Kaplar, SB Novo Mesto, milena.kaplar@sb-nm.si 
Janita Tepina , DC Bled,  huanitat@gmail.com   
Monika Kalin Vodopivec, SB Šempeter, monika.kalin@gmail.com
Tadej Ademovič, UKC Maribor, tadej.ademovic@ukc-mb.si
Mateja Zajc Čižman, UKC Ljubljana, mateja.zajccizman@kclj.si

 

 koordinator za področje gastroenterologije:
Carmen Bobnar Sekulič, UKC Ljubljana, carmen.bobnar@gmail.com

Koordinator za zasebne centre:
Janita Tepina  huanitat@gmail.com   mandat 2011-2015

Delovna skupina za nacionalne protokole:
Stanka Popovič, UKC Ljubljana, sm.popovic@siol.net
Ivanka Rac, SB Murska Sobota, ivankarc4@gmail.com
Tatjana Melanšek, SB Celje, tatjana.mel@gmail.com
Marija Žlak, SB Brežice, metka@zlak-on.net
Janita Tepina, DC Bled, huanitat@gmail.com