Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji razpisuje pogoje za prijavo in udeležbo na izobraževanju »MENTOR«

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji razpisuje pogoje za prijavo in udeležbo na izobraževanju »MENTOR«, ki bo potekalo 15.12. in 21.12. v Ljubljani.

Več informacij najdete na spletni strani Zbornice – Zveze, pod zavihkom : Strokovna srečanja.

Izobraževanje je namenjeno diplomiranim medicinskim sestram - edukatorjem za obvladovanje sladkorne bolezni. Izobraževanje s certificiranjem bo dosedanjim edukatorjem nadgradilo znanje in veščine o poteku edukacije v Centrih za krepitev zdravja. Po opravljenem izobraževanju in izpitu, bo kandidat/ka prejela certifikat za edukatorja mentorja, ter v prihodnje zagotavljala mentorstvo in strokovno podporo na regijskem nivoju.

Vpisni pogoji:

  • višja medicinska sestra ali diplomirana medicinska sestra ali magister zdravstvene nege  ali profesor zdravstvene vzgoje
  • redno zaposlen/a na področju edukacije odraslih bolnikov s sladkorno boleznijo najmanj 5 let ali
  • pridobljena specialna znanja o edukaciji – izdana potrdila o specialnih znanjih pod številko: 1013, 1034, 1052, 1060 in 1062
  • je vešč/a edukacije v skupini

Število udeležencev izobraževanja je omejeno, pri izbiri se bo upošteval regijski princip.

Kandidat/ka naj vloži:

  1. kontaktne podatke (ime, priimek, domači naslov, mobilni telefon, e-poštni naslov),
  2. kopijo diplome,
  3. opis  delovnih izkušenj na ožjem strokovnem področju,
  4. dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju vsaj 5 let, ter potrdilo, ki zadosti kriteriju  »vešč edukacije v skupini«,
  5. kandidat/ka  naj navede iz katere regije (tudi kraja) prihaja in jo želi zastopati.

 

Vloge bomo sprejemali do 30.11.2017. Vlogo z ustreznimi dokazili pošljite po pošti na naslov Zbornica - Zveza, izobraževanje »MENTOR«, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana.

Jana Klavs
predsednica strokovne sekcije