Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgenci

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Ljubljana, 3. 9. 2015

Razpis za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju

Strokovna sekcija medicinskih sester  in zdravstvenih tehnikov v urgenci v skladu s sklepom   1/2 - 2015 rednega sestanka IO sekcije z dne 20.2. 2015 razpisuje zbiranje predlogov za podelitev  dveh (2) priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju.

Kriteriji za podelitev priznanja:

  • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
  • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
  • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
  • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
  • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
  • skrb za razvoj stroke in za izboljšanja obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
  • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
  • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
  • najmanj 10 - letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
  • članstvo v Zbornici - Zvezi.

Kandidate za priznanja lahko predlaga član izvršilnega odbora strokovne sekcije ali član, ki aktivno deluje na področju strokovne sekcije.

Predlagatelji naj najkasneje do 30. 9. 2015 pisne predloge z življenjepisi in ustrezno utemeljitvijo posredujejo s priporočeno pošto in lastnoročnim podpisom na sedež Zbornice – Zveze s pripisom Komisija za priznanja - Sekcija MS in ZT v urgenci.

Podelitev priznanj bo na 3. kongresu strokovne sekcije 15. in 16. 10. 2015 v Termah Čatež.

Vida Bračko
Predsednica strokovne sekcije