Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v pediatriji za leto 2019

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze

Izvršilni odbor Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji s sklepom št. 3/19 z dne 23.4.2019 objavlja

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v pediatriji za leto 2019

Strokovna sekcija ms in zt v pediatriji bo v letu 2019 podelila do dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju:
-    pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
-    pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
-    aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju, 
-    aktivno delovanje v strokovni sekciji,
-    izražanje pripadnosti strokovni sekciji, 
-    skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
-    raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju, 
-    publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje, - najmanj 10 - letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
-    neprekinjeno članstvo v Zbornici - Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis in na obrazcu Zbornice – Zveze posredovano utemeljitev predloga z lastnoročnim podpisom predlagatelja.

Prosimo, da predloge za dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju za leto 2019 pošljete v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslov:

Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v pediatriji, do vključno 24.6.2019

Komisija za priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v pediatriji bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli v razpisanem roku.

Majda Oštir
Predsednica strokovne sekcije MS in ZT v pediatriji