Novi trendi v zdravstveni oskrbi srčno - žilnih bolnikov

Vsebinsko kazalo:

 • Zdravljenje srčnega popuščanja z mehansko podporo levega prekata, stran 7
  Prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.
 • Zdravstvena nega bolnika po vsaditvi mehanske podpore levega prekata: prikaz primera, stran 11
  Vesna Andročec, sms
 • Oskrba bolnika po vsaditvi MEHANSKE podpore levega prekata na domu, stran 15
  Lapajne Andreja, viš.med.ses.
 • Načini elektrostimulacije srca, stran 19
  Prof. dr. Igor Zupan,dr. med.
 • Zdravstvena nega bolnika z biventrikularnim srčnim spodbujevalnikom, stran 27
  Tanja Jalovec, zt, Lidija Marinč, viš. med. ses., Drago Satošek, dipl. zn.
 • Vloga medicinske sestre pri elektrokonverziji , stran 35
  Refik Havzija, dipl. zn.
 • Vloga medicinske sestre pri ventrikularnih motnjah srčnega ritma , stran 41
  Aleš Jakše, dipl.zn.
 • Telemetrični nadzor pacientov na oddelku za kardiologijo in angiologijo univerzitetnega kliničnega centra maribor: naše izkušnje, stran 49
  Urška Müller, dipl. m. s., Metka Mikl dipl. m. s.
 • Perkutani endovaskularni posegi na perifernih arterijah in venah, stran 55
  Vinko Boc, dr. med.
 • Neinvazivne angiološke preiskave in vloga medicinske sestre, stran 61
  Čuk Marjanca, dipl.m.s.
 • Zdravstvena nega bolnika pred in med angiografijo in po njej , stran 69
  Ljubica Bavec dipl. m. s., Blaž Korbun, dipl. ing. rad.
 • Učinkovitost in varnost antikoagulacijskega zdravljenja ter nova antikoagulacijska zdravila, stran 77
  Mira zalar, dipl.m.s.
 • Ambulanta za srčno popuščanje: izkušnje desetih let , stran 87
  Katja Janša Trontelj, dipl. m. s.