Protokol fizičnega oviranja s pasovi pacientov v bolnišnicah

Delovna skupina za pripravo Protokola fizičnega oviranja pacientov v bolnišnicah

Člani delovne skupine, imenovani pri Zbornici - Zvezi:

  • mag. Branko Bregar, vodja
  • dr. Saša Kadivec, članica
  • Zdenka Kramar, članica
  • Nevenka Marinšek, članica
  • Sandra Naka, članica
  • S strani Zdravniške zbornice povabljena k sodelovanju: doc. dr. Danica Rotar, članica

Upravni odbor Zbornice – Zveze je protokol potrdil na dopisni seji od 14. do 18. decembra 2012. Sklep UO 140/9K: Člani UO so Dokument »Protokol fizičnega oviranja s pasovi pacientov v bolnišnicah« natančno pregledali in ocenili, da se s strani Zbornice – Zveze lahko umesti na dnevni red seje RSKZN, ki bo potekala 19.12.2012. Dokument je vsebinsko dober, a se lahko uporablja le ob urejeni zakonodaji.

Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje je protokol potrdil na svoji seji 19. 12. 2012.

Sklep 06/b/80-2012: Protokol ovirnice RSKZN potrjuje s pridržkom, da se pravno uredi. Ministru predlaga uvedbo postopkov za noveliranje zakonodaje.