Promocijski video posnetek iz X. Strokovno - izobraževalnega tekmovanja ekip iz NMP

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Strokovna sekcija reševalcev v zdravstvu
 

X. Strokovno - izobraževalno tekmovanje ekip iz NMP

Podjetje BK TV je med prazniki poslalo posnetke s scenarijev X. strokovno izobraževalnega tekmovanja ekip NMP na Rogli letos septembra.

Za pokušino vam v spodnji priponki pripenjamo spletno povezavo na promocijski 3 minutni video.