Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
Zdravstvena nega bolnika, ki prejema protimikrobna zdravila Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju 19.03.2019
Učna delavnica: Temeljni postopki oživljanja in nujna stanja - za izvajalke/ce zdravstvene vzgoje v sonovnih šolah (2. steber) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 20.03.2019
Strokovno popoldne: Medicinska hipnoza in poti iz stiske Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 20.03.2019
Interpretacija EKG zapisa Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 21.03.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 21.03.2019
Sladkorna bolezen - primeri dobre prakse v ADM in vključitev CKZ-jev, ter pomen triaže v ADM z učnimi delavnicami - predstavitev centra SI Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v družinski medicini 21.03.2019
Kako ohraniti duševno zdravje zaposlenih v zdravstvu? Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 21.03.2019
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 21.03.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 22.03.2019
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 25.03.2019
Strokovno popoldne: Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 27.03.2019
Sterilizacija, neviden člen zdravstva Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji 28.03.2019
Izzivi medicinskih sester na področju zdravstvene nege in oskrbe rane, inkontinence in stome Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enterostomalni terapiji 29.03.2019
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 30.03.2019
Astma pri otroku Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, UKCLJ 04.04.2019
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 05.04.2019
Kaj je novega pri pljučnih bolnikih Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 05.04.2019
Zdrava usta za zdravo telo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu 05.04.2019
Prehrana hemato-onkoloških bolnikov Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 05.04.2019
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 06.04.2019

Strani