Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 22.02.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 07.03.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 15.03.2018
Astma pri otroku UKC Ljubljana, Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni 16.03.2018
Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo in izločalno stomo – učne delavnice Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 16.03.2018
Z znanjem do varne in kompetentne zdravstvene nege in oskrbe Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju 20.03.2018
Sladkorna bolezen 2018 Slovensko osteološko društvo 12.04.2018
Zdravstvena oskrba novorojenčkov na domu UKC Ljubljana, Pediatrična klinika, Klinični oddelek za neonatologijo 13.04.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu - obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 24.05.2018

Strani