Arhiv strokovnih srečanj

Srečanjerazvrsti padajoče Organizator Datum Odpoved
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 11.12.2018
Žilni pristopi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo 12.12.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 13.12.2018
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.12.2018
Kronično vnetne črevesne bolezni Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 20.12.2018
Pokončna drža/dobra drža - učna delavnica za izvajalke/ce zdravstvene vzgoje ob sistematskih pregledih za 3. razrede v osnovnih šolah (2. steber) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 16.01.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca V prostorih Srednje zdravstvene šole Celje 16.01.2019
11. dnevi Marije Tomšič – Vloga zdravstvene nege pri sodobni prehranski terapiji Splošna bolnišnica Novo mesto vas v sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto 17.01.2019
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 22.01.2019
Duševno zdravje - depresija Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 24.01.2019
Strokovno popoldne DMSBZT Celje: Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč Asertivnost) Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 30.01.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 31.01.2019
Vzgoja za zdravo spolnost Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 14.02.2019
“Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov- mehke veščine” pri oskrbi bolnikov Slovensko osteološko društvo 15.03.2019
Sladkorna bolezen 2019, Strokovno izobraževanje z učnimi delavnicami Slovensko osteološko društvo 12.04.2019