Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizatorrazvrsti padajoče Datum Odpoved
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 23.04.2019
Strokovno popoldne: Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 24.04.2019
Mehanska ventilacija Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo 25.04.2019
Pomen in možnosti sodelovanja ambulant družinske medicine na vseh nivojih zdravstvenega varstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 25.04.2019
Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo in izločalno stomo – učne delavnice Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enterostomalni terapiji 26.04.2019
Seminar Tehnično reševanje Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna 04.05.2019
Čista roka je varna roka Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 06.05.2019
12. Kongres zdravstvene in babiške nege Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 09.05.2019
Izpopolnjevanje z učno delavnico s področja obvladovanja bolnišničnih okužb Služba zdravstvene nege UKC Maribor in Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Maribor 14.05.2019
Projekt PRIZMA - Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 15.05.2019
Nosečnostna sladkorna bolezen: Zagotavljanje enakosti in prihodnji izzivi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 16.05.2019
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 16.05.2019
Onkološka zdravstvena nega - praznovanje naše raznolikosti Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju z oddelkom onkologije UKC Maribor 17.05.2019
Očesna vnetja Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji 17.05.2019
Zdravstvena oskrba novorojenčkov na domu UKC Ljubljana, Pediatrična klinika 17.05.2019
Izzivi v obravnavi nevrološkega bolnika Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih 20.05.2019
2. strokovno ipopolnjevanje z učnimi delavnicami ob dnevu evropskih onkoloških medicinskih sester Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju z Službo zdravstvene nege UKC Maribor 22.05.2019
Ravnanje z ljudmi pri delu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu 23.05.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 24.05.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 24.05.2019

Strani