Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 25.09.2017
Pet ključnih dejavnikov do boljših medsebojnih odnosov Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 27.09.2017 Odpoved izobraževanja
12. multidisiplinarna izobraževalna šola za strokovno javnost: Dioptrijske napake, suhe oči in laserska odprava dioptrije - mit ali resnica? Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 27.09.2017
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 28.09.2017
Obravnava pacientov na centru za klinično toksikologijo in farmakologijo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 28.09.2017
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 30.09.2017
Golniški simpozij 2017: Izzivi zdravstvene nege na področju zdravstvene oskrbe bolnika z boleznijo pljuč Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 06.10.2017
Paliativna oskrba bolnika Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica 06.10.2017
Rane, stome, inkontinenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sesterv v enterostomalni terapiji 06.10.2017
42. Strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v hemato-onkologiji Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 06.10.2017
Zagotavljanje delovnega okolja brez nasilja za zaposlene in paciente v zdravstvenem sistemu »Ničelna toleranca do nasilja« Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 09.10.2017
Tudi beseda je zdravilo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 10.10.2017
Paliativna oskrba Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego (SDSPZN) in Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 12.10.2017
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 13.10.2017
Vpliv psoriaze in spondiloartritisa na kakovost življenja pacientov Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica 18.10.2017
Urgentni pacient – od generacije do generacije Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 19.10.2017
Obvladovanje sladkorne bolezni iz različnih vidikov Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v endokrinologiji 20.10.2017
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 20.10.2017
Novosti pri obravnavi žensk in družin v reproduktivnem obdobju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic 20.10.2017
Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 20.10.2017

Strani