Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
Mehanska ventilacija Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji 23.11.2017
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 23.11.2017
Zasvojenosti današnjega časa Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 23.11.2017
Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 24.11.2017
Posvet diplomiranih medicinskih sester v ambulanti družinske medicine - referenčni ambulanti Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini 24.11.2017
11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije »Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem« Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 27.11.2017
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 28.11.2017
Obravnava pacienta z odvisnostjo od alkohola Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 30.11.2017
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 07.12.2017
Izzivi izvajanja zdravstvene vzgoje v vrtcih in šolah Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 07.12.2017
Kakovost in varnost v zdravstvu - obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 07.12.2017
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 08.12.2017
Duhovnost in duhovna oskrba bolnikov in njihovih svojcev Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego 12.12.2017
MENTOR - izobraževanje za medicinske sestre edukatorje za področje sladkorne bolezni Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 15.12.2017
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 18.12.2017
10. Dnevi Marije Tomšič: Zdravstvena nega v luči globalnih izzivov Splošna bolnišnica Novo mestov sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto 18.01.2018
XIX. izobraževalni seminar za medicinske sestre in zdravstvene tehnike:»Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in zdravstvena nega« z učnimi delavnicami Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo 26.01.2018