Pripombe Zbornice – Zveze k predlogu Pravilnika o poklicih

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Pripombe Zbornice – Zveze k predlogu Pravilnika o poklicih, za katere se pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija ponudnika storitev

Zbornica - Zveza je kot strokovno reprezentativno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji k predlogu Pravilnika o poklicih, za katere se pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija ponudnika storitev (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) podala nekatere pripombe.

Zaradi prostega pretoka zdravstvenih delavcev znotraj EU smo Ministrstvu za zdravje v pripombah k predlogu Pravilnika podali pobudo, da se za tuje državljane, ki želijo v Sloveniji opravljati poklic tehnika zdravstvene nege, preveri njihova poklicna kvalifikacija.

Tehniki zdravstvene nege prihajajo neposredno v stik s pacienti, njihovo poklicno delovanje pa lahko pomembno vpliva na javno zdravje oziroma varnost.

V državah EU obstajajo zelo različni pristopi k regulaciji, vlogi in zaposlovanju zdravstvenih asistentov oz. tehnikov zdravstvene nege.

V Sloveniji štiriletno strokovno izobraževanje, pripravništvo in opravljen strokovni izpit za poklic tehnika zdravstvene nege zagotavljajo temeljno raven znanja in veščin za kakovostno in varno izvajanje zdravstvene nege.

Vzpostaviti bi morali varovalke, da bo enaka raven strokovnosti zagotovljena tudi pri tujih državljanih, ki želijo v Sloveniji opravljati poklic tehnika zdravstvene nege.

Na Zbornici – Zvezi smo zato Ministrstvu za zdravje predlagali, da med poklice, za katere se pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija ponudnika storitev, uvrsti poklic tehnika zdravstvene nege, saj prihaja neposredno v stik s pacienti in katerega poklicno delovanje pomembno vpliva na javno zdravje oziroma varnost.

Celotno besedilo pripomb Zbornice – Zveze k predlogu Pravilnika je objavljeno v spodnji priponki.

Zbornica - Zveza