Priložnost za opustitev kajenja

 

 ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 30. januar 2017

Izjava za javnost

Priložnost za opustitev kajenja

31. januarja obeležujemo dan brez cigarete

31. januarja obeležujemo dan brez cigarete. V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje tobaka, umre 10 ljudi, torej 3600 letno, kar je več, kot jih letno umre zaradi nezgod, samomorov, alkohola, prepovedanih drog in AIDS-a skupaj, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Od tega jih 900 umre pred 60. letom starosti. Raba tobaka in kajenje sta ena vodilnih, preprečljivih vzrokov za nastanek številnih bolezni, ki poslabšajo kakovost življenja, vodijo v invalidnost in povzročajo prezgodnjo smrt. Bolezni, ki jih povzroča raba tobaka, zahtevajo visok davek na zdravje in blagostanje posameznikov in njihovih družin, na zdravstveni sistem in celotno družbo, poudarja Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je 1. decembra 2016 sprejela predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, katerega cilji so preprečevanje začetka kajenja med mladostniki in mladimi osebami, spodbujanje opuščanja kajenja, zmanjšanje izpostavljenosti tobačnemu dimu in posledično zmanjšanje obolevnosti, prezgodnje umrljivosti ter stroškov zaradi rabe tobaka. »Zbornica – Zveza predlog zakona v celoti podpira. Želimo si, da bi bil uspeh uvedbe zakona takšen, kot je v vodilnih državah sveta, ki stremijo k družbi brez tobaka. Tak cilj so si že zastavile Irska in Nova Zelandija za leto 2025, Škotska za leto 2034 ter Finska in Norveška za leto 2040,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

»Dve tretjini kadilcev umreta zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje tobaka, in ti ljudje v povprečju izgubijo 10 do 15 let življenja. Pred smrtjo je njihova kakovost življenja zelo slaba. Zakon naj bi pomagal ohraniti in izboljšati življenja, saj v 10 letih zaradi kajenja umre 36.000 prebivalcev, kar je enako številu prebivalcev mesta Kranj ali Celje. Zato izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spodbujamo kadilce, da preživijo dan brez cigarete in čimprej opustijo kajenje, saj bodo s tem pomembno izboljšali svoje zdravje in dosegli večjo kakovost življenja,« je dejala Majda Šmit, predsednica Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, Zbornica – Zveza.

Kajenje tobaka škoduje vsakemu organu in škodljivo vpliva na zdravje skozi celotno življenje. Je vzrok za številne vrste raka, ne samo na pljučih, povzroča bolezni dihal, srca in ožilja, srčni infarkt, možgansko kap ter številne druge bolezni, kot so sladkorna bolezen, motnje erekcije, revmatoidni artritis, bolezni oči, ki vodijo v slepoto, zlom kolka, bolezen obzobnih tkiv in zmanjšano plodnost pri ženskah. Poleg tega pa je zdravje ogroženo tudi pri nekadilcih, ki so dolgotrajno izpostavljeni tobačnemu dimu. Več informacij je na voljo v brošuri NIJZ Slovenija brez tobaka – kdaj?.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje preko 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov. Več informacij o Zbornici – Zvezi je na voljo na spletni strani www.zbornica-zveza.si.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si