Prihaja rožnati oktober, mesec osveščanja o raku dojk

Prihaja rožnati oktober, mesec osveščanja o raku dojk


Ljubljana, 27. september 2018 – Podobno kot v razvitem svetu je tudi v Sloveniji obolevnost za rakom dojk pri ženskah po pojavnosti na prvem mestu, ob prihajajočem rožnatem mesecu, mesecu osveščanja o raku dojk, sporočata Zbornica – Zveza in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji. Po podatkih Registra raka Republike Slovenije vsako leto za rakom dojk na novo zboli skoraj 1300 žensk, približno 400 jih vsako leto umre. Kljub velikemu napredku pri zgodnjem odkrivanju in zdravljenju rak dojk ogroža zdravje in življenja žensk po vsem svetu.

»Medicinske sestre imamo pomembno vlogo pri širjenju znanja o bolezni in osveščanju žensk o prednostih zdravega načina življenja. Ta je pomemben prvi korak v bitki za zmanjševanje obolevnosti za rakom dojk,« je povedala Ana Istenič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici – Zvezi. »Osveščanje o zdravem načinu življenja, preventiva, zgodnje odkrivanje, učinkovito zdravljenje in celostna obravnava ne le rešujejo življenja, ampak vplivajo tudi na izboljšanje njegove kakovosti ter ekonomskega statusa bolnic, njihovih družin in družbe kot celote.«

Postavitvi diagnoze raka dojk običajno sledi dolgotrajno in izčrpavajoče zdravljenje, prilagojeno vsaki posamezni bolnici. Agresivno zdravljenje povzroča številne neželene učinke, ki vplivajo tako na telesno kot na duševno in čustveno življenje bolnic ter njihovih svojcev, ki se soočajo s pomenom življenja in smrti.

»Ženske, ki zbolijo, potrebujejo podporo v času, ko žalujejo zaradi operativno odstranjene dojke in izgube las. Želijo biti informirane, poučene o možnostih reparativne kirurgije in rekonstrukcije dojk. Ne želijo čutiti bolečin, vročinskih oblivov, ne želijo bruhati. Ko se proces zdravljenja zaključi, se znova pojavljajo strahovi in mučna vprašanja, kako naprej. Iščejo odgovore, ki jim bodo pomagali znova začeti živeti. Vse ženske, ne glede na to, kje in kako živijo, zaslužijo odgovore in podporo v času, ko zbolijo in se bojujejo z boleznijo,« je še poudarila Isteničeva.

V Sloveniji se za zagotavljanje enakih možnosti pri zgodnjem odkrivanju, takojšnjem in učinkovitem zdravljenju ter rehabilitaciji za vse ženske zavzema neprofitno združenje za boj proti raku dojk Europa Donna.


Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si
Splet: www.zbornica-zveza.si