Predsednik Republike Borut Pahor odlikoval Zbornico - Zvezo z redom za zasluge

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 31. avgust 2017

V predsedniški palači je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor Zbornico Zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ob 90-letnici organizirane zdravstvene nege in babištva na Slovenskem odlikoval z REDOM ZA ZASLUGE.

V imenu organizacije je odlikovanje prevzela predsednica Zbornice - Zveze Monika Ažman.

Predsednik države je vročil še druga državna odlikovanja, in sicer: srebrni red za zasluge sta prejela Ivan Rebernik in Valerij Gergijev, red za zasluge je prejel Slavko Pregl ter medaljo za zasluge, ki sta ju prejeli Borka Džonova Jerman Blažič in Josipina Ana Červek.

Več na naslednji povezavi: http://foto.sta.si/#!a/70931.

foto: Bor Slana/STA