Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje posredovalo v javno razpravo predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki se v priponki nahaja na koncu besedila. Rok za posredovanje pripomb je do vključno 19. marca 2017. Zbornica – Zveza bo kot strokovna reprezentativna organizacija izvajalcev zdravstvene in babiške nege k predlogu zakona posredovala svoja stališča in pripombe. Kot zdravstvene strokovnjake z ožjih strokovnih področij zdravstvene nege in babištva vas prosimo za posredovanje vaših pripomb k predlogu zakonu, ki jih najkasneje do torka 14. marca 2017 posredujete na e – naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.