Povabilo na slavnostno akademijo

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

PRAZNUJMO SKUPAJ
POVABILO NA SLAVNOSTNO AKADEMIJO

Spoštovane članice in člani,

ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih sester
vas vabimo na slavnostno akademijo Zbornice – Zveze,
ki bo
v petek, 11. maja 2018, ob 18. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v  Ljubljani.

Prijave na slavnostno akademijo  sprejemajo predsednice oz. predsednik regijskih strokovnih društev. Več informacij najdete na  spletni strani vašega društva.

Vljudno vabljeni.

Monika Ažman, predsednica

5. maj 2018                                                         12. maj 2018
                      »Babice utirajo pot                                                     »Medicinske sestre opozarjajo:              

    s kakovostno obravnavo«                                                 zdravje je človekova pravica«