Popravek termina in lokacije za izobraževanje: Moč za spremembe, 18.5.2018

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Spoštovani,
Obveščamo vas, da je v zadnji številki informativnega glasila Utrip (maj 2018) prišlo do napake, in sicer je termin strokovnega izpopolnjevanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti z naslovom "Moč za spremembe" 18.5.2018 v Dolenjskih Toplicah.
Povezava do strokovnega izpopolnjevanja: http://www.zbornica-zveza.si/sl/strokovna-srecanja/moc-za-spremembe.

Hvala za razumevanje

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oper.dejavnosti