Pojasnilo Ministrstva za zdravje o udejanjanju 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K

Ministrstvo za zdravje je posredovalo izvajalcem zdravstvene dejavnosti dodatna pojasnila in odgovore na prejeta vprašanja v zvezi z realizacijo 38. člena prehodnih in končnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17 z dne 17. 11. 2017), ki jih zaradi aktualnosti objavljamo na spletni strani Zbornice – Zveze.

Ministrstvo za zdravje vse izvajalce zdravstvene dejavnosti obvešča, da je z namenom strokovne pomoči pri implementaciji dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege  imenovalo delovno skupino, ki bo odgovarjala na morebitna, z implementacijo omenjenega dokumenta povezana vprašanja.
Vprašanja, vezana na strokovno vsebino dokumenta, lahko naslovite na e-naslov:  info-kompetence.mz@gov.si.

Zbirnik vprašanj in odgovorov je objavljen na spletni strani ministrstva http://www.mz.gov.si/si/za_izvajalce_zdravstvenih_storitev/kadri_v_zdrav... in spletni strani Zbornice – Zveze (dokumenti spodaj).