Obvestilo Sekcije MS in ZT v družinski medicini o podaljšanju roka za oddajo vlog na razpis za nadomestne volitve

Obvestilo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

Spoštovani,

Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini je dne 21. 9. 2018 sprejel naslednji sklep:
Rok za oddajo vlog na razpis za nadomestne volitve predsednika/ce in enega (1) člana/-ice izvršnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini se podaljša do torka, 25. 9. 2018, do vključno 18. ure.
Upoštevale se bodo zgolj kandidature, ki bodo prispele na Zbornico – Zvezo do navedenega roka.

mag. Jožica Eder
Podpredsednica Sekcije MS in ZT v družinski medicini