Obvestilo o volitvah Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

OBVESTILO O VOLITVAH PREDSEDNIKA/CE IN ČLANOV/IC STROKOVNE SEKCIJE MS IN ZT V ANESTEZIOLOGIJI, INTENZIVNI TERAPIJI IN TRANSFUZIOLOGIJI


Sekcija MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

Strokovna sekcija MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji (v nadaljnjem besedilu: sekcija) pri Zbornici - Zvezi je na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice - Zveze, na svoji 12. redni seji 5. 10. 2018, sprejela sklep o razpisu volitve za štiriletno obdobje od 2019 do 2023 za predsednika/co strokovne sekcije in za člane/članice izvršnega odbora (8 mest).

Za mandatno obdobje 2019 - 2023 se voli:
1.   Predsednika/co sekcije (1 mesto)
2.   Člane/ce izvršilnega odbora (8 mest)

RAZPISNI POGOJI:
Za funkcijo predsednika/co Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji:
•    član Zbornice - Zveze najmanj 10 let;
•    redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.
Za funkcijo podpredsednika/co Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji:
•    član Zbornice – Zveze najmanj 5 let;
•    redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidati pošljejo prijave na sedež volilno – kandidacijske komisije do vključno 8. 3. 2019 v zaprti kuverti s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana. Volitve bodo izvedene 17. 5. 2019 na seminarju strokovne sekcije.

Celotno besedilo je objavljeno na spletni strani Zbornice – Zveze v rubriki aktualna obvestila.

Dejan Doberšek,
predsednik sekcije