Obvestilo o uradnih urah z dne 29.12.2016

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Spoštovani,
obveščamo vas, da 29. 12. 2016 nimamo uradnih ur.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.