Objava postopka nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklic ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Spoštovani kandidati/kandidatke,

objavljamo postopek za pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklic ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja ter prijavo v postopek preverjanja in potrjevanja omenjene nacionalne poklicne kvalifikacije.

Zbornica - Zveza