Za medije

21.10.2011 Zbornica - Zveza podpira podpis Aneksa h kolektivni pogodbi in krepi položaj zdravstvene in babiške nege
06.10.2011 Apel državi in politiki - kaj bo prinesla podhranjenost patronažnega varstva?
12.05.2011 Premagovanje razlik: izboljšanje dostopnosti in enakosti
05.05.2011 Svet potrebuje babice zdaj bolj kot kadarkoli
28.03.2011 Zbornica - Zveza: sodobno strokovno stanovsko združenje, ki ustvarja prihodnost zdravstvene in babiške nege in oskrbe, vselej v skrbi za sočloveka
23.02.2011 Neurejene razmere in položaj zdravstvene nege v socialno-varstvenih in drugih zavodih ter nujni poziv k medresorskemu usklajevanju s strani medicinskih sester
21.02.2011 Medicinske sestre, še posebej reševalci, opozarjajo na nevarnost zmanjševanja kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe pacientov med prevozi z reševalnimi vozili
16.12.2010 Zdravstveni svet je prisluhnil anestezijskim medicinskim sestram, ki želijo potrditev poklicnih aktivnosti in kompetenc
02.09.2010 Medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike skrbi trenutna situacija v zdravstvu in se zavedajo odgovornosti do pacientov
02.08.2010 Podpora Zbornice - Zveze prizadevanjem Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije
06.07.2010 Kompetence, kompetence...
11.05.2010 Medicinske sestre zagotavljamo varnost in uvajamo novosti pri obravnavi pacientov s kroničnimi obolenji
13.04.2010 Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrb
15.03.2010 Sodelovanje medicinskih sester Hrvaške in Slovenije
12.03.2010 Zdravstvena in babiška nega izigrana pri pripravi zakona
12.05.2009 Medicinske sestre zagotavljamo varnost in uvajamo novosti
08.05.2009 Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč
05.05.2009 Svet potrebuje babice – zdaj bolj kot kadarkoli
23.04.2009 Aktualna problematika patronažnega varstva v Sloveniji
01.04.2009 Poslanke in poslanci so na volilni skupščini sprejeli poročilo in ambiciozen delovni načrt

Strani