Vodstvo

Predsednica
Monika Ažman

Predsednica predstavlja in zastopa Zbornico – Zvezo. Usmerja aktivnosti za realizacijo programa Zbornice – Zveze in doseganje ciljev.

Podpredsednik
Jože Prestor

Skupaj s predsednico skrbi za izvajanje programa in doseganje ciljev Zbornice - Zveze, nadomešča predsednico v njeni odsotnosti ali po njenem pooblastilu.

Koordinator dejavnosti regijskih strokovnih društev
Janez Kramar

Zastopa interese regijskih strokovnih društev v Upravnem odboru in usklajuje delovanje regijskih strokovnih društev s politiko Zbornice - Zveze.

Koordinator dejavnosti strokovnih sekcij
Nataša Piletič

Zastopa interese strokovnih sekcij v Upravnem odboru in usklajuje delovanje strokovnih sekcij s politiko Zbornice - Zveze.

Izvršna direktorica
Anita Prelec

Slika Ime Delovno mesto E-naslov Telefon
Slika za %user MONIKA AŽMAN ,dipl. m. s. Predsednica predsednica@zbornica-zveza.si 01 544 54 80 tajništvo
Slika za %user VESNA LEBEN ,dipl.med. ses. Član vesna.leben@gmail.com +386 041187047
Slika za %user ŽAN MITHANS Član zan.mithans@gmail.com +38640146059
Slika za %user Anita Prelec ,dipl. m. s., MSc (UK) Izvršna direktorica izvrsna.direktorica@zbornica-zveza.si 01 544 54 80 tajništvo
Slika za %user Jože Prestor ,mag. zdr. nege Podpredsednik podpredsednik@zbornica-zveza.si 01 544 54 80
tajništvo
Slika za %user JANEZ KRAMAR ,dipl. zn. Koordinator dejavnosti regijskih društev janez.kramar1@gmail.com 01 544 54 82
Slika za %user NATAŠA PILETIČ ,dipl. m. s. Koordinator dejavnosti strokovnih sekcij natasa.piletic@sb-nm.si 01 544 54 80 tajništvo