Uredništvo Obzornika zdravstvene nege

Glavna in odgovorna urednica:
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org. (sklep UO 186/13 - 06.03.2013)
Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Slovenija
obzornik@zbornica-zveza.si
bskelasavic@vszn-je.si

Urednica, izvršna urednica:
pred. Andreja Mihelič Zajec, viš. med. ses., univ. dipl. org. (sklep UO 186/13 - 06.03.2013)

Urednica, spletna urednica:
doc. dr. Ema Dornik, viš. med. ses., prof. zdr. vzg. (sklep UO 186/13 - 06.03.2013)

Uredniški odbor:
viš. pred. mag. Branko Bregar, dipl. zn. (sklep UO 186/13 - 06.03.2013)
Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenija

doc. dr. Ema Dornik, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.
Institut informacijskih znanosti Maribor, Slovenija

doc. dr. Sonja Kalauz, viš. med. ses., univ. dipl. defektol.
Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška

doc. dr. Andreja Kvas, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

viš. pred. mag. Mateja Lorber, viš. med. ses., univ. dipl. org. (sklep UO 186/13 - 06.03.2013)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

pred. Andreja Mihelič Zajec, viš. med. ses., univ. dipl. org.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

(izr. prof. dr.) Fiona Murphy, PhD, MSN, BN, RGN, NDN, RCNT, PGCE(FE), Associate Professor
Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika Britanija

(dr.) Alvisa Palese, DNurs, MSN, BCN, RN, Associate Professor Nursing Science
Udine University, School of Nursing, Italija

doc. dr. Melita Peršolja, viš. med. ses., prof. zdr. vzg. (sklep UO 186/13 - 06.03.2013)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

viš. pred. mag. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org.
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org.
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija

(prof. dr.) Debbie Tolson, PhD, MSc, BSc (Hons), RGN, FRCN, Professor
University West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Velika Britanija

Lektorica za slovenščino:
Ana Božič, univ. dipl. slov. in spl. jez.

Lektorica za angleščino:
Tina Levec, prof. angl. in univ. dipl. soc. kulture