Uredništvo Obzornika zdravstvene nege

Glavna in odgovorna urednica:
doc. dr. Mateja Lorber

Urednik, izvršni urednik:
doc. dr. Mirko Prosen

Urednica, spletna urednica:
Martina Kocbek Gajšt

Uredniški odbor:
viš. pred. mag. Branko Bregar, Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenija

prof. dr. Nada Gosić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija in Medicinski fakultet, Hrvaška

doc. dr. Sonja Kalauz, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška

izr. prof. dr. Vladimír Kališ, Karlova Univerza, Univerzitetna bolnišnica Plzen, Oddelek za ginekologijo in porodništvo, Češka

viš. pred. dr. Igor Karnjuš, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

asist. Petra Klanjšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

pred. mag Klavdija Kobal Straus, Ministrsvo za zdravje Republike Slovenije, Slovenija

Martina Kocbek Gajšt, Karlova Univerza, Inštitut za zgodovino Karlove Univerze in Arhiv Karlove Univerze, Češka

doc. dr. Andreja Kvas, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

doc. dr. Sabina Ličen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

doc. dr. Miha Lučovnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Slovenija

doc. dr. Ana Polona Mivšek, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

izr. prof. dr. Fiona Murphy, Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika Britanija

izr. prof. dr. Alvisa Palese, Udine University, School of Nursing, Italija

doc. dr. Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

prof. dr. Árún K. Sigurdardottir, University of Akureyri, School of Health Sciences, Islandija

izr. prof. dr. Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija

viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, in Obalni dom upokojencev Koper, Slovenija

prof. dr. Debbie Tolson, University West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Velika Britanija

asist. dr. Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

Lektorica za slovenščino:
Simona Jeretina
Tanja Svenšek

Lektorica za angleščino:
lekt. mag. Nina Bostič Bishop
mag. Breda Vrhunec