Komisija za priznanja

Priznanja Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – Zveza) se podeljujejo posamezniku ali skupini za dosežke in pomembne prispevke na področju zdravstvene in babiške nege.

Priznanja Zbornice – Zveze so:

  • priznanje za življenjsko delo na področju zdravstvene in babiške nege,
  • zlati znak,
  • srebrni znak,
  • priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju,
  • spominska, jubilejna in druga priznanja.

Priznanje za življenjsko delo in zlati znak podeljuje Zbornica – Zveza ob 12. maju – Mednarodnem dnevu medicinskih sester.

Ob jubilejih in drugih slovesnih dogodkih Zbornice – Zveze le - ta podeljuje spominska, jubilejna in druga priznanja.

Priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju podeljujejo strokovne sekcije Zbornice - Zveze na svojih strokovnih srečanjih enkrat na leto.

Regijska strokovna društva podeljujejo srebrne znake v skladu s sprejetimi pravilniki.

Komisija za priznanja

Sklep UO 229/14 (mandatno obdobje: 2017 – 2021):

  1. Marina Čok
  2. Aleksandra Skornšek