Komisija za zasebno dejavnost

V skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005 - UPB2) je mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja določeno kot pogoj, da lahko zasebni zdravstveni delavec opravlja zasebno zdravstveno dejavnost (35. člen), omenjeno mnenje pa mora pridobiti tudi občinski oziroma mestni upravni organ, pristojen za zdravstvo, ko podeljuje koncesijo za opravljanje javne službe in ministrstvo, pristojno za zdravje, ko podeljuje koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti (42. člen).

Mnenje Zbornice – Zveze kot pristojne zbornice ali strokovnega združenja oblikuje Komisija za zasebno dejavnost, ki v postopku izdaje mnenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti in v postopku podelitve koncesije, presoja strokovno usposobljenost zdravstvenih delavcev s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. Delovanje Komisije za zasebno dejavnost ureja Pravilnik o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe in v postopku podelitve koncesije.

Komisija za zasebno dejavnost

Sklep UO 350/23 (mandatno obdobje: 2018 – 2022):

  1. Liljana Klančnik, predsednica
  2. Rok Janežič
  3. Miha Okrožnik
  4. Zlatka Napast, nadomestni član
  5. Danica Sirk, nadomestni član