Statutarna komisija

Statutarna komisija Zbornice-Zveze je stalno delovno telo, ki tolmači določila statuta in drugih aktov Zbornice–Zveze ter predlaga skupščini dopolnitve in spremembe statuta Zbornice–Zveze.
Statutarna komisija pripravlja predloge drugih aktov in daje mnenje k predlogom pravilnikov in poslovnikov.
Člane statutarne komisije imenuje skupščina Zbornice-Zveze na predlog upravnega odbora Zbornice-Zveze. Mandat članov statutarne komisije je štiri leta, z možnostjo enkratne ponovitve.

Statutarna komisija

Sklep UO 735/41 (mandatno obdobje: 2016 – 2020):

  1. Stanka Košir (mandat 2016 - 2020, 2. mandat)
  2. Marija Zrim (mandat 2017 - 2021, 1. mandat)
  3. Majda Cotič Anderle (mandat 2016 - 2020, 2. mandat)
  4. Jerica Zrimšek (mandat 2017 - 2021, 2. mandat)
  5. Suzana Majcen Dvoršak (mandat 2016 - 2020 1. mandat)