Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ Zbornice – Zveze po statutu (11. in 38. člen). - 30. redna volilna skupščina (Ljubljana, 25. 3. 2017/2021)

Nadzorni odbor nadzira materialno in finančno poslovanje Zbornice-Zveze. Nadzorni odbor sestavlja predsednik in 4 (štirje) člani. Izvoljeni so na skupščini, ki so ji neposredno odgovorni. Predsednik nadzornega odbora je tisti član, ki je na volitvah na skupščini prejel največje število glasov.

Predsednik in člani nadzornega odbora ne smejo biti član drugih organov Zbornice - Zveze.
Nadzorni odbor je enkrat letno dolžan skupščini podati poročilo o materialno finančnem poslovanju Zbornice-Zveze.

Mandat traja štiri leta z možnostjo enkratne ponovitve. Nadzorni odbor dela po pravilniku, ki ga sprejme skupščina. Zadnja sprememba pravilnika je bila narejena 10. 12. 2007. Objavljen je na spletni stani Zbornice - Zveze pod rubriko »predstavitev – pravni akti«. Na 30. redni volilni skupščini 25. 3. 2017 so bili za naslednje štiriletno obdobje izvoljeni predsednik in naslednji člani/ce:

  1. as. Andrej Fink, predsednik (marec 2017 - marec 2021, 2. mandat)
  2. Irena Istenič (marec 2017 - marec 2021, 1. mandat)
  3. Boštjan Viher (marec 2017 - marec  2021, 1. mandat)
  4. Sabina Vihtelič (marec 2017 - marec 2021, 1. mandat)
  5. mag. Darja Kramar (marec 2017 - marec 2021, 2. mandat)