Upravni odbor

1. Predsednica: Monika Ažman
(mandat: marec 2016 - marec 2020)

2. Podpredsednik: Jože Prestor
(mandat: marec 2017 - marec 2021)

3. Koordinator dejavnosti regijskih društev: Janez Kramar
(odbor regijskih društev: junij 2016 - junij 2020)

4. Koordinator dejavnosti strokovnih sekcij: Nataša Piletič
(koordinacijski odbor strokovnih sekcij: april 2019 - april 2023)

5. Član UO (izvoljen s strani članov odbora regijskih strokovnih društev):  Ksenija Pirš
(mandat: junij 2016 - junij 2020)

6. Članica UO (imenovana s strani najštevilčnejšega regijskega strokovnega društva): Gordana Lokajner
(mandat: april 2016 - april 2020)

7. Član UO (izvoljen s strani članov odbora strokovnih sekcij): Renata Batas
(mandat: junij 2019 - junij 2023)

8. Predstavnica medicinskih sester - babic: Gordana Njenjić
(mandat: julij 2016 - julij 2020)

9. Predstavnik srednjih medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov/tehnikov zdravstvene nege: Irena Potočar
(mandat: januar 2017 - januar 2021)

10. Izvršna direktorica: Anita Prelec