Upravni odbor

1. Predsednica: Monika Ažman
(mandat: 30. 3. 2016 - 29. 3. 2020)

2. Podpredsednik: Jože Prestor
(mandat: 25. 3. 2017 - 2021)

3. Koordinator dejavnosti regijskih društev: Janez Kramar
(odbor regijskih društev: 12.06.2016 - 11.06.2020)

4. Koordinator dejavnosti strokovnih sekcij: Dejan Doberšek
(koordinacijski odbor strokovnih sekcij: 02.04.2015 / 2019)

5. Član UO (izvoljen s strani članov odbora regijskih strokovnih društev):  Ksenija Pirš
(mandat: 12.06.2016 - 11.06.2020)

6. Članica UO (imenovana s strani najštevilčnejšega regijskega strokovnega društva): Gordana Lokajner
(mandat: april 2016 / april 2020)

7. Član UO (izvoljen s strani članov odbora strokovnih sekcij): Nataša Piletič
(mandat: julij 2017 / julij 2021)

8. Predstavnica medicinskih sester - babic: Gordana Njenjić
(mandat: julij 2016 / julij 2020)

9. Predstavnik srednjih medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov/tehnikov zdravstvene nege: Irena Potočar
(mandat: januar 2017 / januar 2021)

10. Izvršna direktorica: Anita Prelec