Komisija za izpopolnjevanja in izobraževanje

Komisija za izpopolnjevanje in izobraževanje Zbornice - Zveze je delovno telo, ki koordinira delo strokovnih služb Zbornice - Zveze, ki izvajajo postopke vpisa strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice – Zveze ter vodenje osebne mape strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj članov Zbornice - Zveze.

Komisija opravi dokončno presojo ali je mogoče strokovno srečanje oz. dogodek šteti med strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. Komisija lahko zavrne vpis strokovnega srečanja oz. dogodka v Register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj Zbornice - Zveze oz. zavrne vpis pedagoških točk v osebno mapo izpopolnjevanja in izobraževanja, če presodi, da izvedeno strokovno srečanje oz. dogodek ni mogoče šteti med strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Komisijo sestavljajo štirje člani: koordinator dejavnosti regijskih strokovnih društev, koordinator dejavnosti strokovnih sekcij ter predstavnika babic in zdravstvenih tehnikov v Upravnem odboru Zbornice - Zveze.

Člani komisije:

  • Ksenija Pirš
  • mag. Tamara Štemberger Kolnik
  • Anita Prelec
  • Miha Okrožnik