O spolnem nadlegovanju in nasilju je treba spregovoriti

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 28. november 2017

O spolnem nadlegovanju in nasilju je treba spregovoriti

Do 10. decembra potekajo mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi pri Zbornici – Zvezi se ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami, ki potekajo med 25. novembrom in 10. decembrom, v luči razkrivanja spolnega nasilja na svetovni ravni pridružuje vsem, ki na ta pojav javno opozarjajo, in podpira ženske, ki so spregovorile o spolnem nadlegovanju in nasilju.

»Medicinske sestre in babice se zavedamo, da katerakoli oblika nasilja poškoduje in za vedno zaznamuje žrtev, poseže v njeno dostojanstvo, zdravje in kakovost življenja nasploh. To spremljamo tudi na svojih delovnih mestih tako v vlogi tistih, ki pomoč nudijo, kot onih, ki jo včasih tudi same kot žrtve nasilja potrebujemo,« je povedala Darinka Klemenc, članica Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi, ki v okviru Zbornice – Zveze deluje že skoraj 20 let.

Medicinske sestre in babice so v prvih vrstah zdravstvenega sistema, kamor vstopajo tudi žrtve spolnega nadlegovanja in nasilja. Na nekaterih deloviščih, kot so urgenca, ginekologija in psihiatrija, se skoraj dnevno srečujejo s tem pojavom. Žrtve so najpogosteje ženske ter spolno zlorabljeni otroci, zlasti deklice. Spolno nadlegovanje in nasilje doživljajo tudi moški, a ga je statistično nad ženskami občutno več. »Žrtve spolnega nadlegovanja in nasilja spodbujamo, naj se opogumijo in o tem glasno spregovorijo ter storilce prijavijo, četudi prijava povzročitelja ni vedno enostavna. Le tako bomo namreč lahko zmanjšali pojavnost nasilja, preprečevali ponovitve teh zavrženih dejanj in trpljenje številnih žrtev, tudi otrok, ter pripomogli k življenju v manj nasilni družbi,« je poudarila Klemenčeva.

Zbornica – Zveza že od leta 2000 prek Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi sodeluje v kampanjah nevladnih organizacij v času mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, zlasti z Društvom SOS telefon, hkrati pa vseskozi deluje tudi na področju preprečevanja nasilja nad otroki, starejšimi, ljudmi s posebnimi potrebami, manjšinami in drugimi ranljivimi družbenimi skupinami. Pacientke in paciente ter zaposlene v zdravstveni in babiški negi ozavešča in skuša opolnomočiti, da bi znali v stiku z ljudmi prepoznati žrtve spolnega nadlegovanja in nasilja tako v družini kot na delovnih mestih in o tem spregovoriti. Ob tem je treba žrtve razumeti, se z njimi pogovoriti, jih podpreti pri iskanju izhoda iz nasilja ter jih informirati o možnih oblikah pomoči.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si