Nasilje nad starejšimi vse pogostejšeZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Nasilje nad starejšimi vse pogostejše

15. junija obeležujemo svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi

Ljubljana, 13. junij 2019»Z vse pogostejšim nasiljem nad starejšimi se srečujemo tako doma kot po svetu ob svetovnem dnevu boja proti nasilju nad starejšimi, ki ga obeležujemo 15. junija, opozarja Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi, ki že skoraj 20 let deluje pod okriljem Zbornice – Zveze. Kakršnokoli nasilje nad starejšimi – bodisi da gre za psihične in čustvene zlorabe, bodisi za fizično obračunavanje – je nesprejemljivo in nedopustno, poudarja delovna skupina, ki je kot pomoč pri obravnavi nasilja nad starejšimi letos pripravila Priporočila za prepoznavanje in obravnavo nasilja nad starejšo osebo v družini (stran 47).

»Izvajalci zdravstvene nege se s problemom nasilja nad starejšimi srečujemo vsakodnevno in si prizadevamo za reševanje te zahtevne problematike. Ne le posamezniki, katerih delovanje je vezano na neposredno strokovno skrb za starejše, tudi mnogi drugi v naših vrstah so vpeti v preprečevanje, zaznavanje in reševanje nasilnih dejanj in dogodkov. Eno izmed področij, kjer je reševanja posledic nasilja nad starejšimi več, je, denimo, patronažno varstvo, kjer medicinske sestre neposredno vstopajo v pacientovo intimo, v domače okolje, ki s strani svojcev ali drugih bližnjih ni vedno prijazno – ne do starejših ne do medicinske sestreje povedala Darinka Klemenc, članica Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi pri Zbornici – Zvezi.

Sprememba vrednot v družbi in življenjskega sloga, manj številčne družine, manj medgeneracijskega povezovanja in skrbi za družinske člane, manj spoštovanja, altruizma in občutka za sočloveka v družini in družbi nasploh, razslojevanje družbe, revščina in še ne zaceljene posledice gospodarske krize – vse to lahko prispeva k zapuščenosti, osamljenosti, diskriminaciji starejših, celo k pojavu sovraštva do starejših (ageizmu) ali izvajanju neposrednega nasilja nad njimi. Stroka zdravstvene nege, ki vstopa v življenja ljudi na zelo intimni ravni, v sfero zdravja, bolezni in tudi umiranja, je že pred skoraj dvajsetimi leti zaznala potrebo po poglobljeni obravnavi žrtev različnih vrst nasilja, med katerimi je tudi veliko starejših, zato je v okviru Zbornice – Zveze leta 2000 začela delovati Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi.

Delovanje delovne skupine je usmerjeno v prepoznavanje znakov in posledic nasilja, saj so prav zaposleni v zdravstveni in babiški negi najbolj pogosto in najtesneje v stiku s pacienti in oskrbovanci na vseh ravneh zdravstvenega varstva.