Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi

Spoštovani!

Med 25. novembrom in 10. decembrom vsako leto obeležujemo mednarodne dni boja proti nasilju nad ženskami. Letos se Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, svetovni kampanji pridružuje s strokovnim posvetom na temo Nasilje nad ženskami med nosečnostjo. Posvet bo potekal 6. decembra ob 15.30 uri na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.

V nadaljevanju vam pošiljamo novico, za katero bomo veseli, če jo boste delili s svojimi člani ter na svoji spletni strani in družabnih omrežjih, ter tako prispevali k ozaveščanju o omenjeni problematiki.

Z lepimi pozdravi,
Monika Ažman, dipl. m. s./RN
Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije


Nasilje nad ženskami med nosečnostjo pogosto prezrto
Med 25. novembrom in 10. decembrom vsako leto obeležujemo mednarodne dni boja proti nasilju nad ženskami. Osrednja tema letošnjih dni je nasilje nad ženskami med nosečnostjo. Pri nasilju nad ženskami med nosečnostjo gre pogosto za prezrto problematiko, saj kulturno (stereotipno) velja, da je ženska zaradi nosečnosti zaščitena in nedotakljiva, kar žal nemalokrat onemogoča pravočasno zaznavo nasilja.

Najbolj ogrožajoče za ženske, še posebno med nosečnostjo, je fizično nasilje. Raziskave kažejo, da je v povprečju od četrtine do polovice žensk, ki so žrtve fizičnega nasilja, doživelo tudi brce in udarce v trebuh, kar je zelo nevarno tako za žensko kot za otroka. Po podatkih Združenih narodov iz leta 2000 je mogoče trditi, da je v svetu vsaka tretja ženska žrtev nasilja v družini in vsaka četrta med nosečnostjo. Več kot 90 odstotkov žensk, žrtev nasilja med nosečnostjo, je doživelo nasilje s strani biološkega očeta otroka, ki so ga nosile.

V zadnjih desetletjih, predvsem v razvitih državah, se problematiki nasilja nad ženskami med nosečnostjo namenja vse več multiprofesionalne strokovne pozornosti – tako v zdravstvu, socialnem varstvu in izobraževanju kot nevladnih organizacijah in drugod. Prepoznavanju nasilja nad ženskami ter učinkovitemu ukrepanju, ko se v zdravstvu z njim soočimo, je namenjen letošnji strokovni posvet Nasilje nad ženskami med nosečnostjo Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze. Posvet bo potekal 6. decembra ob 15.30 uri na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.