Mednarodni dan babic 5. maj - izjava za javnost

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije
- Zveza strokovnih društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in babic

Globalno babištvo

MEDNARODNI DAN BABIC – 5. MAJ

Letošnji moto mednarodnega dneva babic se glasi:

ŽENSKE IN NOVOROJENČKI – SRCE BABIŠTVA

Tudi Sekcija medicinskih sester in babic pri Zbornici – Zvezi, ki je članica svetovne babiške konfederacije od leta 1999, se pridružuje ciljem za izboljšanje zdravja žensk in otrok doma in po svetu. Babice se v Sloveniji strokovno združujejo že vse od leta 1925, ko je bilo ustanovljeno slovensko babiško društvo. Tako smo v lanskem letu praznovali 90-letnico strokovnega združevanja in delovanja babic. V skrbi za zdravje žensk, otrok in družin v Sloveniji deluje več kot 700 babic in babičarjev. V letu 2011 smo sprejeli prvi kodeks etike za babice.

Babiško delovanje sega globoko v zgodovino človeštva. O babiškem poklicu in babicah govorimo lahko šele od obdobja usposabljanja in šolanja babic. Ustanovitev prve babiške šole v Ljubljani leta 1753 na pobudo avstrijske cesarice Marije Terezije je bil velik korak pri profesionalizaciji poklica babice, obenem pa je pomembno vplivalo na razvoj ginekologije in porodništva v Sloveniji. Danes si diplomirane babice pridobijo naziv z zaključkom izobraževanja na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.

Cilj in vizija razvoja babištva v Sloveniji je, da bi vsaka ženska imela dostop do kontinuirane babiške obravnave – v času nosečnosti, poroda in v poporodnem obdobju. V roke babic se je v lanskem letu rodilo nekaj več kot 21.000 otrok. Slovenija se lahko pohvali z eno izmed najnižjih stopenj umrljivosti novorojenčkov na svetu, k zagotavljanju kakovostne in varne porodne in obporodne oskrbe pa pomembno prispevajo tudi babice. Glede na kompetence in znanja, ki jih babice imajo za spremljanje zdravih nosečnic, potekajo prizadevanja, da bi se v prihodnje še več žensk srečalo z babicami.

V obporodnem obdobju se je v zadnjih desetih letih zgodilo kar nekaj sprememb v slovenskih bolnišnicah, vendar so možnosti izbire žensk o kraju in načinu poroda še vedno omejene. V prihodnosti je potrebnih še več organizacijskih in strokovnih sprememb, ki po vzoru dobrih praks in lastnih dokazov zmanjšajo možnost medikalizacije poroda in vzpodbujajo pristop k fiziološkemu porodu, ki ženskam in novorojenčkom zagotavlja najboljše izide – ob podpori babic. Ženske in novorojenčki so srce babištva, pravi letošnji moto.

V zdravstvenih ustanovah bodo ob tem dnevu potekale različne aktivnosti, dnevi odprtih vrat in stojnice. Tudi letos bomo organizirali tradicionalno srečanje babic iz Slovenije – 5. 5. 2016 na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer se bomo ob 17. uri pridružili študentom babištva, ki bodo organizirali BABIŠKI TEK. Zbrani denar bo šel v humanitarne namene – podpori varni hiši v Ljubljani.

Projekt  Dojenju prijazen lokal bo potekal med 1. in 31. 5. 2016.

15. simpozij zdravstvene in babiške nege 2016 in slavnostna akademija Zbornice – Zveze ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih sester bo v četrtek, 12. maja 2016, na Bledu.

31. 5. 2016 bo na Zdravstveni fakulteti organiziran 3. Babiški forum z naslovom POROD DOMA.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in babic                                                              Predsednica Zbornice - Zveze
              Anita Prelec                                                                                                                   Monika Ažman
preleca@gmail.com, 041 857 265