Ljubljana gosti evropski kongres medicinskih sester v intenzivnih terapijah

Ljubljana gosti evropski kongres medicinskih sester v intenzivnih terapijah

Ljubljana, 14. februar 2019 – V Ljubljani bo do 16. februarja 2019 potekal 8. evropski kongres združenja European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa), na katerem se je zbralo več kot 400 medicinskih sester s celega sveta, ki se pri svojem delu srečujejo s kritično bolnimi pacienti. Kongres, ki poteka pod geslom Working together – achieving more, organizira združenje EfCCNa v sodelovanju z Zbornico – Zvezo.

»Kongres EfCCNa, na katerem se vsako leto zbere več sto udeležencev, predstavlja edinstveno priložnost za prenos znanj na področju zdravstvene nege kritično bolnih pacientov. Z organizacijo tovrstnih strokovnih srečanj omogočamo izvajalcem zdravstvene nege nenehno nadgrajevanje znanja in spretnosti ter skrbimo za napredek in razvoj stroke,« je povedal Dejan Doberšek, predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji pri Zbornici – Zvezi.

Na kongresu bodo predstavljene različne vsebine, od osnov zdravstvene nege kritično bolnih, psiholoških vidikov zdravstvene nege, paliativne oskrbe in varnosti pacientov do vključevanja svojcev v enote intenzivnih terapij. Aktivni udeleženci iz Slovenije bodo prikazali rezultate lastnih raziskav na področju zdravstvene nege v intenzivnih terapijah ter primere dobre prakse. Več informacij o kongresu je na voljo tukaj: http://www.efccna.org/ .

Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze (levo), in prof. Bronagh Blackwood, predsednica EfCCNa 

### 

Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si
Splet: www.zbornica-zveza.si