Licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj v zdravstveni in babiški negi

1. Po kakšnih merilih so ovrednotena strokovna izpopolnjevanja?

(30. člen Pravilnika)

Pri vrednotenju stalnega izpopolnjevanja in določitvi licenčnih točk se upoštevajo naslednja merila:
a) Strokovna srečanja (pasivna udeležba)

 • nacionalni kongresi, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd.                1 ura = 1 licenčna točka
 • mednarodni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd.    1 ura = 1 licenčna točka
 • drugo strokovno usposabljanje                                                                        5 licenčnih točk/teden

b) Aktivna udeležba
(predavanje/predstavitev/poster)                                                                           4 licenčnih točk

c) Znanstvena ali strokovna objava (število licenčnih točk številom avtorjev)

 • članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citation Index                           20 licenčnih točk
 • članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji                        10 licenčnih točk
 • prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, učbenik itd.)                         5 licenčnih točk
 • članek v strokovni reviji                                                                                  2 licenčni točki
 • članek v poljudno-znanstveni reviji                                                                2 licenčni točki

č) Recenzent

 • Recenzent knjige, učbenika, priročnika in drugo s strokovnega področja   5 licenčnih točk
 • Recenzent strokovnega članka                                                                       1 licenčna točka

d) Urednik zbornika                                                                                              5 licenčnih točk
V primeru več urednikov, se število licenčnih točk deli s številom urednikov.

e) Ura strokovnega izpopolnjevanja traja 45 minut.

f) Zbornica - Zveza podrobnejša merila za vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj, ki so sprejeti v soglasju z ministrom, objavi na svoji spletni strani.

2. Ali je izvajalec dolžan sam posredovati vlogo za licenčno vrednotenje strokovnega izpopolnjevanja?

ORGANIZATOR:
Organizator strokovnega izpopolnjevanja
je tisti, ki naslovi vlogo za dodelitev licenčnih točk najmanj 30 dni pred začetkom strokovnega srečanja.
Obrazec Vloge za dodelitev licenčnih točk organizatorju izpopolnjevanja je objavljen v priponki na koncu besedila in zavihku Javna pooblastila/Obrazci.

IZVAJALEC:
Izvajalec lahko zaprosi za dodelitev licenčnih točk za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju, ki ga organizira nepooblaščeni organizator v roku devetdeset (90) dni po zaključenem strokovnem izpopolnjevanju.
Obrazec Vloga za dodelitev licenčnih točk posamezniku je objavljen v priponki na koncu besedila in zavihku Javna pooblastila/Obrazci.

V skladu s Pravilnikom o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege morajo oddane vloge za dodelitev licenčnih točk posamezniku obvezno vsebovati:

 • izpolnjeno vlogo za dodelitev licenčnih točk posamezniku,
 • program strokovnega izobraževanja/izpopolnjevanja in
 • potrdilo o udeležbi na strokovnem izpopolnjevanju/izobraževanju.

3) Uradne ure in kontaktni podatki Zbornice - Zveze

 • torek: od 9.00 do 11.00
 • sreda: od 9.00 do 11.00
 • četrtek: od 9.00 do 11.00 in od 14.00 - 17.00

Kontaktna oseba: Katja Kočevar
E-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si oz licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si

Zbornica - Zveza