Ključ za dvig precepljenosti je izobraževanje tako staršev kot zdravstvenih delavcev

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 9. april 2018

Ključ za dvig precepljenosti je izobraževanje tako staršev kot zdravstvenih delavcev

Cepljenje je varen in učinkovit javnozdravstveni ukrep, ki ga podpira celotna medicinska stroka. Vendar pa se v Sloveniji precepljenost proti nalezljivim boleznim zmanjšuje. To je zaskrbljujoče, saj je delež precepljenosti pri nekaterih boleznih že padel pod kritično mejo. Zato sta Zbornica – Zveza in Zdravniška zbornica Slovenije organizirali strokovno srečanje Cepljenje proti nalezljivim boleznim – imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij?, v okviru katerega se je odvila tudi okrogla miza z naslovom Kaj lahko storimo za dvig precepljenosti.

»Tretjina staršev, ki pride z otrokom k pediatru, ima strahove in dvome o cepljenju,« je na okrogli mizi izpostavil Denis Baš, dr. med., spec. ped., iz Zdravstvenega doma Kamnik. Povedal je, da starše skrbi, kaj cepljenje povzroči otroku, mnogi pa so celo prepričani, da je cepljenje nekaj preživetega, zastarelega, saj so te bolezni pri nas že izkoreninjene. Po mnenju mnogih je tudi higiena danes na taki ravni, da naj cepljenje ne bi bilo potrebno, je opozoril Baš.

Z izobraževanji o pomenu cepljenja je treba začeti že pri nosečnicah v okviru šol za starše in to ohranjati tudi kasneje, ko starši z otrokom pridejo k pediatru. Ključno za dvig precepljenosti je tako izobraževanje staršev, pa tudi zdravstvenih delavcev. Pri krepitvi zaupanja v cepljenje je pomemben tudi zgled zdravstvene stroke, zato je dr. Baš zdravstvene delavce pozval, naj se cepijo proti gripi, saj se proti tej bolezni cepi le od 15 do 20 odstotkov zdravstvenih delavcev.

Zbornica – Zveza je za letošnje leto sprejela strateško odločitev, da v vsako strokovno vsebino na izobraževanjih medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic vključi tudi vsebine o cepljenju. »Želimo spodbuditi ozaveščenost zdravstvenih delavcev glede cepljenja, tudi sezonskega, kot je cepljenje proti gripi,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. Medicinske sestre in zdravniki si morajo skupaj prizadevati za promocijo cepljenja, ves čas morajo delati z roko v roki, je poudarila Ažmanova.

Tudi dr. Zdenka Čebašek Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, meni, da je sodelovanje obeh poklicnih skupin – zdravnikov in medicinskih sester – nujno. Sploh na področju cepljenja je jasno, da brez sodelovanja ne gre. Zato si prizadevajo za še večje število izobraževanj za celotne zdravstvene time, kjer lahko vsaka poklicna skupina svoje delo vidi z drugega zornega kota.

Romana Zupan, dipl. medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Ljubljana, pa je pojasnila, da je, kar se tiče cepljenja, potrebna vzpostavitev zaupanja med starši in otroki ter zdravnikom in medicinsko sestro kot zdravstvenim timom. »Zdravnik in medicinska sestra morata biti na isti barki. Zagovarjati morata isto stališče, saj se le tako lahko vzpostavi zaupanje,« je poudarila Zupanova.

Zaradi izjemnega zanimanja zdravstvenih delavcev, strokovnega srečanja se je udeležilo več kot 270 udeležencev, bosta Zbornica – Zveza in Zdravniška zbornica Slovenije izobraževanje ponovili 17. oktobra 2018.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si