Kljub velikemu napredku na področju zdravljenja bolniki z virusom HIV še vedno stigmatiziraniZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Kljub velikemu napredku na področju zdravljenja bolniki z virusom HIV še vedno stigmatizirani


Ljubljana, 27. november 2018 – 1. decembra obeležujemo svetovni dan boja proti virusu HIV, ki ne prizadene le človekovega zdravja, ampak pomembno vpliva tudi na njegove čustvene, socialne in družbene vidike življenja. V Sloveniji trenutno živi 626 ljudi, okuženih z virusom HIV, s čimer se uvrščamo med države z nizko stopnjo incidence. Letos se je pri nas na novo okužilo 32 ljudi, ocenjuje pa se, da jih je še približno 300, pri katerih okužba ni odkrita, poudarja Zbornica – Zveza.

»Slovenija se uvršča med države, za katere lahko rečemo, da zagotavlja osebam z virusom HIV zelo dobro zdravstveno oskrbo. To ugotavljamo tudi na srečanjih medicinskih sester s celotnega Balkana. Bolniki pri nas so deležni rednih specialističnih pregledov, ki so dostopni vsem, kontrole so skrbno vodene, na voljo imajo najnovejša in najboljša zdravila z minimalnimi stranskimi učinki in so ob morebitni indikaciji napoteni na različne diagnostične in preventivne preiskave,« je dejala Veronika Jagodic Bašič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju pri Zbornici – Zvezi.

Kljub dobri zdravstveni oskrbi in prizadevanju nevladnih organizacij po destigmatizaciji pa HIV še vedno spremlja močna stigma, ki je v družbi močno zakoreninjena. Okužba z virusom HIV, ki je še nedavno skoraj zagotovo napredovala v smrtonosni aids, je postala dobro obvladljiva kronična bolezen, s katero lahko ljudje dočakajo visoko starost in kakovostno živijo. Kljub temu pa življenje posameznika po okužbi ni nikoli več enako, saj jih večina živi v strahu in z občutki sramu. Največji paradoks te bolezni je, da kljub ogromnemu napredku na področju zdravljenja stigma v družbi ostaja skoraj enaka, kot je bila pred tridesetimi leti.

Pot do destigmatizacije okužbe z virusom HIV je verjetno še dolga, vendar se ta začne pri vsakem posamezniku. »Če se postavimo v vlogo osebe, ki je ravnokar izvedela za okužbo z virusom HIV, bi to moralo v nas, še posebej zdravstvenih delavcih, prebuditi empatična čustva in nas spodbuditi k temu, da pripomoremo k zmanjšanju stigme. Včasih lahko storimo največ, da smo glas tistega, ki ne zmore govoriti,« je zaključila Jagodic Bašičeva.Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si