Kajenje najpogostejši vzrok za nastanek KOPB

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

Ljubljana, 13.11.2017

Pljuča ne odpuščajo

Kajenje najpogostejši vzrok za nastanek KOPB

Vsako tretjo sredo v novembru, letos je to 15. november, obeležujemo svetovni dan kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB). KOPB je kronično obolenje dihal in predstavlja četrti najpogostejši vzrok smrti na svetu. V Sloveniji zaradi te bolezni letno umre 500 do 600 ljudi, najpogostejši vzrok za njen nastanek pa je kajenje. Zboli namreč okrog 20 odstotkov kadilcev. Drugi vzroki za nastanek KOPB so še velika izpostavljenost prahu in kemikalijam, onesnažen zrak in dim ter genetske motnje. S pravočasnim odkrivanjem bolezni, z ustreznim zdravljenjem in s pravilno oskrbo je mogoče omiliti simptome in upočasniti napredovanje bolezni, poudarja Zbornica – Zveza.

Zgodnje odkrivanje bolezni, ki se lahko pokaže že po 40. letu starosti, je ključnega pomena. Z osnovno diagnostično preiskavo, imenovano spirometrija, ki jo lahko bolnik opravi tudi v ambulanti družinskega zdravnika, je mogoče določiti stopnjo bolezni. Ustrezna prilagoditev življenjskega stila in učinkovito samoobvladovanje bolezni sta pri pacientih s KOPB usmerjena v upočasnitev napredovanja bolezni, lajšanje simptomov in preprečevanje zapletov bolezni ter v izboljšanje splošnega zdravstvenega stanja.

»Najpomembnejši ukrep pri pacientih s KOPB je čimprejšnje popolno prenehanje kajenja, saj opustitev le-tega izboljša prognozo in upočasni nastanek hudih simptomov,« je dejala Maruša Ahačič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri Zbornici – Zvezi. »Zdravstveni delavci imamo pri ozaveščanju in spodbujanju bolnikov pri opuščanju kajenja pomembno vlogo. Pomagamo jim z nasveti, poleg tega pa jim z namenom doseganja optimalne, z zdravjem povezane kakovosti življenja nudimo podporo tudi pri drugih nefarmakoloških ukrepih, spoštovanju režima jemanja zdravil ter pravilni tehniki jemanja inhalacijskih zdravil.«

Veliko bolnikov bolezni KOPB nima odkrite, saj menijo, da je kašelj pri kadilcih normalen, in zato sploh ne obiščejo zdravnika. A Zbornica – Zveza kadilcem, ki redno kašljajo in izkašljujejo, svetuje obisk družinskega zdravnika, saj lahko čimprejšnje odkritje bolezni in opustitev kajenja pomembno vplivata na napredovanje bolezni in kakovost življenja.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si