Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič kandidatka Zbornice - Zveze za članico upravnega odbora ICN

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič kandidatka Zbornice - Zveze za članico upravnega odbora ICN

Od 27. maja do 1. junija bo v Barceloni potekal kongres Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN). Pred kongresom bodo med 26. in 28. majem na zasedanju Sveta predstavnikov nacionalnih združenj medicinskih sester (CNR), ki je svetovni upravni organ ICN-ja, potekale tudi volitve novega upravnega odbora ICN za obdobje 2017–2021. Zbornica – Zveza je za članico upravnega odbora predlagala izr. prof. dr. Brigito Skela Savič.