Izjava za javnost: Zbornica - Zveza podpira prizadevanja Sindikata delavcev v zdravstveni negi

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 4. april 2017

Izjava za javnost

Zbornica – Zveza podpira prizadevanja Sindikata delavcev v zdravstveni negi

Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, podpira prizadevanja Sindikata delavcev v zdravstveni negi za uveljavitev kadrovskih standardov in normativov ter za dvig plač zaposlenih v zdravstveni negi v povprečju vsaj za 20 do 25 odstotkov.

»Medicinske sestre delajo po normativih iz leta 1982, ki so zastareli. Spremembe so nujne, zato v Zbornici – Zvezi pričakujemo, da bo država izenačila kadrovske normative za medicinske sestre v zdravstvenih in socialnih zavodih,« je poudarila Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Slovenski zdravstveni sistem gradimo in soustvarjamo vsi izvajalci, ne le posamezne poklicne skupine. Zato podpiramo prizadevanja Sindikata delavcev v zdravstveni negi, da bo tudi medicinskim sestram in drugim sodelavcem v zdravstveni negi zagotovljeno nagrajevanje za povečan obseg dela v projektu skrajševanja čakalnih vrst.«

Zbornica – Zveza pričakuje priznanje kadrovskih standardov in normativov, zapisanih v modri knjigi standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi (https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kadrov...), ki so jo pripravili strokovnjaki na področju zdravstvene nege že leta 2013, potrdil pa jo je tudi Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje preko 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov. Več informacij o Zbornici – Zvezi je na voljo tukaj.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si

19.09.2019 Bomo probleme v zdravstvu znova pometli pod preprogo?
14.06.2019 Nasilje nad starejšimi vse pogostejše
17.04.2019 V Sloveniji zdravljenje hemofilije na visoki ravni
25.03.2019 Poziv za ohranitev avtonomije in razvoja stroke zdravstvene in babiške nege
14.02.2019 Ljubljana gosti evropski kongres medicinskih sester v intenzivnih terapijah
02.10.2018 Prihaja rožnati oktober, mesec osveščanja o raku dojk
12.09.2018 Zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege
13.10.2017 Sporočilo za javnost - Paliativna oskrba marsikomu še vedno nedostopna
11.05.2017 Izjava za javnost: 12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester
05.04.2017 Izjava za javnost: Zbornica - Zveza podpira prizadevanja Sindikata delavcev v zdravstveni negi
04.04.2017 Sporočilo za javnost Evropske zveze medicinskih sester: Oblikovanje evropskega socialnega stebra – razmišljajte inovativno!
30.01.2017 Priložnost za opustitev kajenja
25.11.2016 Izjava za javnost: Nacionalna koordinacija Zbornice - Zveze
24.11.2016 Izjava za javnost ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami
14.09.2016 Zbornica – Zveza proti doplačilu za nekatere oblike kontracepcije
09.09.2016 Sporočilo za javnost: V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Sežani poteka 1. tečaj ATCN - Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca
26.08.2016 Izjava za javnost: Zbornica – Zveza na prvo mesto postavlja skrb za pacienta, predsednica Monika Ažman je obiskala vodstvo zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Izola
24.08.2016 Izjava za javnost ob tragičnem dogodku v Splošni bolnišnici Izola
11.05.2016 Izjava za javnost: 12. maj - mednarodni dan medicinskih sester: Medicinske sestre ob mednarodnem dnevu za odgovornost, varnost in kakovost zdravstvene obravnave
05.05.2016 Mednarodni dan babic 5. maj - izjava za javnost

Strani