Izjava za javnost: Zaključil se je 11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Izjava za javnost

Medicinske sestre in babice so ključne za zdravstveni sistem

Zaključil se je 11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije

Ljubljana, 30. november 2017 – V Kongresnem centru Brdo pri Kranju se je v organizaciji Zbornice – Zveze zaključil 11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije (http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/program...), ki je potekal pod geslom Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem. Več kot 280 udeleženk in udeležencev je prisluhnilo mednarodnim plenarnim predavateljem, med drugim predsednici Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN) Annette Kennedy, generalnemu sekretarju Evropske zveze združenj medicinskih sester (EFN) dr. Paulu de Raeveju in prof. dr. Lesley Page, nekdanji predsednici Kraljevega združenja babic. Na kongresu je Zbornica – Zveza slavnostno obeležila tudi 90. obletnico organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem.

»Neprestano zavzemanje za boljše, enotnejše in uspešnejše delo ter tudi zastopanje ekonomskih interesov medicinskih sester in babic ter skrb za napredek in razvoj stroke je temeljno vodilo organizacije Zbornice – Zveze skozi vseh 90 let. Na mnogih področjih se je vloga medicinske sestre močno okrepila. Od medicinskih sester in babic se pričakuje prevzemanje novih nalog in odgovornosti, zato je treba zagotoviti kakovosten izobraževalni sistem,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Potrebujemo svoj zakonski okvir, ki bo zagotavljal stabilnost in avtonomnost znotraj zdravstvenega sistema. Nedopustno je, da si že 90 let medicinske sestre in babice prizadevamo za ta ključni dokument. S prenosom direktive EU 2013/55 v slovenski pravni red sta poklica diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice stopila ob bok reguliranima poklicema zdravnika in farmacevta. Oboji imajo svoj zakon že dolgo.«

»Prepričana sem, da medicinske sestre in babice zmoremo odgovoriti na izzive, ki jih sodobna družba zahteva od nas. Da bomo lahko izpolnile svoje poslanstvo, skrb za pacienta, pa mora biti izpolnjen osnovni pogoj – v sistemu nas mora biti toliko, kot nas ta potrebuje za zagotavljanje kakovostne in varne obravnave pacienta,« je še dodala Ažmanova.

»Na vseh ravneh imajo medicinske sestre pomembno vlogo – bodisi pri zagotavljanju zdravstvene nege, natančnem ocenjevanju potreb in oblikovanju kliničnega odziva bodisi pri ocenjevanju izidov in učinkovitosti obravnave. A kljub temu so medicinske sestre pri številnih pomembnih odločitvah glede zagotavljanja zdravstvene nege izključene. Čas je, da dvignemo svoj glas in postanemo bolj vidne,« je dejala Annette Kennedy. »Naložb v zdravstveno nego se ne sme obravnavati kot strošek. Vlade in odločevalci ne bi smeli dvomiti v vrednost vračanja naložb v zdravstveni sektor. Vlaganja v storitve zdravstvene nege bi morala biti obravnavana kot naložbe v gospodarstvo, saj je z zdravo in delovno bolj storilno populacijo mogoče doseči boljši gospodarski donos. In vlaganje v medicinske sestre je ključen način za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.«

»Varčevalni ukrepi v vseh državah članicah EU, pa tudi globalno, so vodili in še vedno vodijo v drastične reze na področju sestave zdravstvenih timov in izobraževanja medicinskih sester, saj so vlade gledale na krizo kot na priložnost za zaposlovanje cenejšega kadra. In ti rezi tudi v letu 2017 še zdaleč niso končani,« je na hude posledice neupoštevanja direktiv EU, ki urejajo izobraževanje medicinskih sester, opozoril dr. Paul de Raeve. »Upam, da bo Evropska komisija od držav terjala odgovornost za degradiranje medicinskih sester in njihovega poklica. Če ne bo skladnosti izobraževalnih programov  v zdravstveni negi s posodobljeno direktivo 2013/55/EC, ne bo mogoča migracija znotraj EU in  ne bo vzajemnega prepoznavanja profesionalnih kvalifikacij. Medicinske sestre bodo padle v splošen sistem, ki namesto pod sektorski sistem vzajemnega prepoznavanja profesionalnih kvalifikacij pomeni priznano kvalifikacijo zdravstvenega asistenta, čeprav so v svoji državi prepoznane kot  'medicinske sestre'. To je izguba vlaganj in virov.«

Prof. dr. Lesley Page, nekdanja predsednica Kraljevega združenja babic, pa je spregovorila o medikalizaciji in humanizaciji rojstva: »Če želimo globalno izboljšati zdravje mater in dati novorojenčkom dobro popotnico ob rojstvu, je pomemben položaj žensk v družbi in njihove izobraževanje. O medikalizaciji rojstva govorimo takrat, ko nezdravstvene težave definiramo kot zdravstvene. Nosečnost in porod postaneta subjekt pod nadzorom medicine. Normalni pojavi so definirani kot težave in ustvarjen je nov trg uporabnikov. Danes v državah Južne Amerike rodi s carskim rezom že 70–80 % žensk. Močne so tudi težnje po vse večji uporabi tehnologije, saj tehnologija rešuje življenja, a vendarle ne more zamenjati podpore človeka in človeških odnosov. Mi potrebujemo uravnovešen pristop v obravnavi žensk in otrok.«

Poleg tega so udeleženke in udeleženci prisluhnili tudi predavanju Dušice Popadić, direktorice nevladne organizacije Incest Trauma Centar – Beograd, specializirane za družbene probleme spolnega nasilja, ki je spregovorila o zavezništvu med zdravstvenimi delavci in ženskami z otroki, ki so preživeli spolno nasilje. Prim. dr. Dušica Pleterski Rigler pa je predstavila pomen sodelovanja v zdravstvenem timu v luči odgovornosti in varnosti. Celoten program 11. kongresa zdravstvene in babiške nege Slovenije se nahaja tukaj.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si