Izjava za javnost: Zahteve vodstva UKC Maribor, da medicinske sestre s hrvaškimi anesteziologi komunicirajo v hrvaškem jeziku, so nedopustne

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 14. 4. 2016

Izjava za javnost

Zahteve vodstva UKC Maribor, da medicinske sestre s hrvaškimi anesteziologi komunicirajo v hrvaškem jeziku, so nedopustne

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zbornica – Zveza) je obveščena o nameri vodstva UKC Maribor, da od zaposlenih medicinskih sester na oddelku za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečine zahteva znanje hrvaškega jezika. Medicinske sestre, ki ne obvladajo znanja hrvaškega jezika, vodstvo UKC Maribor sili na tečaje hrvaškega jezika.

Zbornica – Zveza kot zastopnica interesov stroke zdravstvene nege, medicinskih sester in kot zagovornica pacienta in njegovih pravic izpostavlja nujnost, da zdravstveni delavci obvladajo materin jezik, na območju narodnih skupnosti pa tudi jezik narodnih skupnosti, ki omogoča nemoteno komunikacijo med sodelavci in pacienti ter varno izvajanje zdravstvene oskrbe, morebitne zahteve po učenju tujih jezikov pri izvajanju zdravstvene obravnave pa so neodgovorne in nedopustne.

Zbornica – Zveza izpostavlja, da vsako kirurško zdravljenje pacienta predstavlja najbolj zahtevno vrsto zdravstvene oskrbe, pri izvajanju katere je učinkovito in varno medsebojno sporazumevanje med zdravniki, medicinskimi sestrami in pacienti ključnega pomena za preživetje pacienta ter kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

Nepoznavanje slovenskega jezika ali v slovenski jezik nestrokovno prevedena ustno izrečena navodila otežujejo komunikacijo in razumevanje na več nivojih. Za medicinske sestre, ki sodeluje pri pripravi pacienta na operativni poseg, med operativnim posegom in po njem, ob visoki odgovornosti za odločitve, ki vplivajo na nadaljnjo zdravstveno obravnavo, je za strokovno opravljanje dela nujno, da komuniciranje med zdravstvenimi strokovnjaki v timu poteka ob ustreznem znanju slovenskega jezika, brez komunikacijskih ovir v celotnem operacijskem timu in procesu dela.

Zahteva vodstva UKC Maribor, da medicinske sestre pri operacijah komunicirajo v hrvaškem jeziku, pomeni nedopusten pritisk na medicinske sestre in odmik od zahtev, ki jih postavljata Zakon o pacientovih pravicah, ki določa pravico pacienta, da z zdravstvenim delavcem komunicira v slovenskem jeziku in Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije, ki na strani delodajalca postavlja odgovornost, da v svojih aktih določi stopnjo znanja jezika in način preverjanja izpolnjevanja tega pogoja za posamezna delovna mesta.

V skladu z določili Direktive 2005/36/ES oziroma zakona, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, kandidat, ki se mu prizna poklicna kvalifikacija za opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji, poklic zdravnika in medicinske sestre pa se uvrščata med regulirana poklica, mora za potrebe opravljanja reguliranega poklica oziroma dejavnosti znati slovenski jezik.

Nedopustno je tudi, da so pacienti v UKC Maribor v najtežjih bolezenskih stanjih izpostavljeni dodatnemu stresu, da v svojih bolezenskih težavah morda ne bodo razumljeni prav. Enako tveganje se povečuje tudi za zaposlene. Bolnikom se jemljeta upanje in moč ter se izpostavljajo strahu in stresu, da v najtežjih trenutkih ne bodo razumljeni prav.

Zbornica - Zveza

19.09.2019 Bomo probleme v zdravstvu znova pometli pod preprogo?
14.06.2019 Nasilje nad starejšimi vse pogostejše
17.04.2019 V Sloveniji zdravljenje hemofilije na visoki ravni
25.03.2019 Poziv za ohranitev avtonomije in razvoja stroke zdravstvene in babiške nege
14.02.2019 Ljubljana gosti evropski kongres medicinskih sester v intenzivnih terapijah
02.10.2018 Prihaja rožnati oktober, mesec osveščanja o raku dojk
12.09.2018 Zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege
13.10.2017 Sporočilo za javnost - Paliativna oskrba marsikomu še vedno nedostopna
11.05.2017 Izjava za javnost: 12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester
05.04.2017 Izjava za javnost: Zbornica - Zveza podpira prizadevanja Sindikata delavcev v zdravstveni negi
04.04.2017 Sporočilo za javnost Evropske zveze medicinskih sester: Oblikovanje evropskega socialnega stebra – razmišljajte inovativno!
30.01.2017 Priložnost za opustitev kajenja
25.11.2016 Izjava za javnost: Nacionalna koordinacija Zbornice - Zveze
24.11.2016 Izjava za javnost ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami
14.09.2016 Zbornica – Zveza proti doplačilu za nekatere oblike kontracepcije
09.09.2016 Sporočilo za javnost: V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Sežani poteka 1. tečaj ATCN - Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca
26.08.2016 Izjava za javnost: Zbornica – Zveza na prvo mesto postavlja skrb za pacienta, predsednica Monika Ažman je obiskala vodstvo zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Izola
24.08.2016 Izjava za javnost ob tragičnem dogodku v Splošni bolnišnici Izola
11.05.2016 Izjava za javnost: 12. maj - mednarodni dan medicinskih sester: Medicinske sestre ob mednarodnem dnevu za odgovornost, varnost in kakovost zdravstvene obravnave
05.05.2016 Mednarodni dan babic 5. maj - izjava za javnost

Strani